En vissen rød rose

Leserinnlegg

I VG 16. Februar gikk Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, ut i et angrep på regjeringens pengebruk. Han mener at den sittende regjering har et overforbruk med nasjonens oljepenger. I Støre sin mening så er ikke dette bærekraftig for fremtiden og han sier at vi må tenke på neste generasjon. Selv kommer han ikke med noen konkrete tiltak, bare kritikk. Dette er ikke noe nytt.

Det viser tydelig at Arbeiderpartiet ikke er vant til å sitte i opposisjon på Stortinget, men heller er de visst ikke vant til å komme med egne løsninger på det de ser på som problemer. Deres løsninger har alltid vært, og kommer alltid til å være, å øke skatter og avgifter i håp om dette vil løse problemstillingen de har fremfor seg. De har selv erklært at de går til valg på å øke skatter og avgifter som vil medfører i store utgifter for folk flest.

Støre og Co er av den oppfatning at å spare på oljepengene vil være bærekraftig for fremtiden, beklager Støre, men her tar du kraftig feil, en feil som Arbeiderpartiet burde ha lært av. For at man skal synke kostnader for fremtiden så må penger brukes nå, det er derfor den sittende regjering bruker så mye penger på å bygge landet. Vi har bygget og vedlikeholdt veier som Arbeiderpartiet hadde skrotet, vi har brukt penger for å redusere helsekøen som hadde hatt en kraftig økning under rød-grønn regjering og vi har tatt det første store skrittet mot statlig finansiert eldreomsorg for å nevne noe som regjeringen har brukt penger på.

Arbeiderpartiet burde ha lært at en kan ikke bare spare, for jo lengre en venter jo dyrere blir det. Se bare på etterslepet på vedlikeholdet av veiene, prisene bare økte og økte, men så kom det en statsråd fra Fremskrittspartiet med vilje og ja-innstilling og klarte å stoppe økningen av etterslepet etter kun to år, en oppgave Arbeiderpartiet hadde sett på som umulig. Vi senker selskapskatten for at flere firmaer skal kunne etablere her i Norge ved å skape arbeidsplasser som igjen vil på sikt senke arbeidsledigheten, og regjeringen er åpne for at utenlandske og norske gründere skal kunne etablere seg så sant de følger norske arbeidslover. Arbeiderpartiet vil jo bare øke skattene og skremme folk vekk fra å skape en arbeidsplass for fremtiden, dette er en av årsakene til arbeidsledighetskrisen vi er i nå. Arbeidsledigheten har økt i flere år, men det først nå med denne sittende regjeringen at det blir gjort noe med.

Det Arbeiderpartiet viser er at de har rett og slett visnet bort. De har ikke mer, de klarer ikke å finne på mer, det de har kommet med er tom kritikk og ingen løsninger. Den røde rosen har begynt å visne, og det skal mer enn vann til for å få den til å blomstre igjen. For Arbeiderpartiet vil jo tross alt spare på alt og heller dytte alle problemer med Norge på neste generasjon, men det Fremskrittspartiet i regjering sier er at dette er ikke noe vi lengre kan utsette og vi må bygget opp landet igjen nå.

Pål Jonas E. Mundal
Økonomiansvarlig Ørsta/Volda FpU

Publisert i Nytt i Uken 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized