FpU ønsker hurtigløp for privatister

Leserinnlegg Fremskrittspartiet ønsker en skole som setter elevene først. Dette er tross alt mennesker som ønsker å utdanne seg, og skape morgendagens arbeidsplasser. Da er det viktig at vi legger opp til et studieløp som fokuserer på at flest mulig skal fullføre utdanningen sin.

Grønn politikk i feil retning

Leserinnlegg I Møre-nytt 24. januar var 1. kandidat for MDG i Møre og Romsdal, Lage Nøst, så vennlig å svare på mitt tidligere innlegg i samme avis 21. januar. Han sier at det grønne skiftet kommer og at Norge ikke bør stå igjen på perrongen mens fremtidens tog drar fra oss. Han spør meg og…

Norge kan ikke redde verden

Leserinnlegg De siste par årene har Norge sett en økning i miljøbevissthet. Mye av dette kommer fra MDG som etter stortingsvalget i 2013 kom inn på Stortinget. Siden har flere partier kastet seg på bølgen, AP, SV, Venstre og Krf har alle satt seg opp på sin høge grønne hest og har den oppfatningen at…

Kva med resten?

Lesarinnlegg Den siste tida har det halde på ein debatt om afghanske asylsøkjarar, som har fått avslag på søknaden sin. Den handlar om Noreg skal behalde afghanske asysøkjarar fordi desse har blitt venar med menneskje i lokalsamfunnet?