Kjemisk kastrering av pedofile

Lesarbrev Kvart år vert alt for mange barn utsette for seksuelle overgrep. Dette er ei av dei verste formene for overgrep, då offeret som regel er heilt forsvarslaust og lett å manipulere, spesielt der gjerningsmannen er i nær relasjon til offeret.

FrP styrkar landbruket

Lesarinnlegg Fredag 17.februar skriv Jenny Klinge(SP) i Vestlandsnytt om norsk landbruk. Ho kritiserer regjeringa sine ambisjonar, og meiner at det er gale å legge vekt på effektiviteten i landbruket.

Arbeid for alle

Lesarinnlegg Den siste tida har arbeidsledigheita våre svært omdiskutert, både nasjonalt og lokalt her i Ørsta og Volda. Eg er stolt over Høgre/FrP regjeringa sin innsats for å skape nye arbeidsplassar.

Surrogati og eggdonasjon – hvorfor ikke?

Leserinnlegg Lyden av små bein traskende rundt om i huset/leiligheten er en drøm for mange. Dessverre er det slik at ikke alle er like heldige. Det er ikke alle som klarer å få barn på egenhånd, og derfor trenger litt hjelp.