Med trygghet, verdighet, og omsorg.

Leserinnlegg

Det kommer en tid for oss alle når vi trenger litt ekstra hjelp og omsorg. En tid hvor vi blir sårbare og usikre, når vi ikke klare de tingene vi før gjorde. Jeg snakker selvfølgelig om alderdommen. Når vi blir eldre og ikke lengre klarer alt selv, skal en få den hjelpen man trenger.Når en har vært med å bygge landet og gjort sitt for samfunnet skal man få en verdig og god eldreomsorg. Jeg blir rett og slett frustrert når jeg hører historier om eldre som får en uverdig behandling. Spesielt når jeg hører Arbeiderparti styrte kommuner med pårørende som forteller at deres mor/bestemor ikke får dusje mer enn 2 ganger i måneden på grunn av manglende ressurser. Dette synes Fremskrittspartiet er definisjonen på en uverdig eldreomsorg.

I tillegg til dette må en dele rom med noen en ikke kjenner. Selv de som har utført kriminelle handlinger og soner sin straff i fengsel får bo langt bedre og mottar bedre behandling enn bestemor på eldrehjem. Er dette rettferdig?

Det mener ikke Fremskrittspartiet, som i regjering har fått startet en prøveordning hvor staten skal ta regningen for eldreomsorgen uavhengig av hvilken kommune en bor i. Slik de eldre skal få en verdig alderdom uansett hvor en bor i landet. Det er skuffende at venstresidens politikk bryr seg mer om at de kriminelle skal ha det bedre enn bestemor og bestefar på eldrehjem. Fremskrittspartiet mener også at for å få bedre eldreomsorg og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi å konkurranseutsette tjenestene ved at det er det beste alternativet som tar på seg arbeidet. Om det er offentlig eller privat er ikke det viktigste, men at de eldre får et godt tilbud som ivaretar deres livskvalitet.

De som har vært med å bygge landet vårt og nå gir spaden videre skal oppleve trygghet og verdighet i alderdommen. Derfor kan vi stolt si at det nå også er innført politiattest for å arbeide med eldre på lik linje som med barn og unge.

Med trygghet, verdighet og omsorg skal de eldre behandles, ikke med usikkerhet, uverdighet og kulde.

Martine Jordana Baarholm
Nestformann Møre og Romsdal FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized