En dag hvor venstresida skal skinne?

Leserinnlegg

Kvinnedagen skal være en dag der kvinner fra alle sider i politikken kan samles og feire, hedre og se på det kvinnene før oss har gjort. Likevel, klarer dagen å bli venstrevridd, hvor venstresiden tror de får bestemme hva feminisme er. Noe som får meg som kvinne på høyresiden, til å føle meg ekskludert.Kvinner i dag tar universitet- og høyskoleutdanning og vi har den andre kvinnelige statsministeren i landet. Stadig flere fedre tar lengre foreldrepermisjon og triller både barnevogn og er mer hjemme med barna enn før.

Norge blir sett på som et av verdens mest likestillende land. Vi skal slettes ikke ta 8.mars forgitt, for det er viktig å huske de kvinnene som bante vei for likeverd og like rettigheter for alle. Hvert år når 8.mars begynner å nærme seg starter diskusjonen, som har vært i den samme tralten i alle de år. Jeg savner den kvinnekampen som må kjempes i dag, som er gjeldende i dag. Lov til selvbestemt abort er tillatt i Norge, men hva med ”Nei til tvangsekteskap”?

Det skjer tvangsekteskap i Norge og vi må gjøre noe med det. Dette har Fremskrittspartiet gjort, ved å innføre en aldersgrense på 24 år for å hente ektefeller til Norge. Vi har gjort familiegjenforening gjennom tvangsekteskap vanskeligere, økt fokus på integrering og forebyggende arbeid, og styrking av kompetansen i hjelpeapparatene. Dette er konkrete tiltak som er med å skape trygghet i samfunnet.

På hver eneste 8.mars blir vi på høyresiden kritisert opp i mente, rakket ned på og vist ingen respekt fra mange på venstresiden. Dette er ikke akseptabelt. Hvorfor skal våre meninger bli dyttet under teppet, mens deres meninger skal få skinne?  Hva skjedde med samarbeid og respekt for andres meninger? Det som de kvinnene før hos kjempet hardt for. Det virker som det sakte svinner ut og blir mindre og mindre respektert. Den kvinnedagen som er i dag, er ikke aktuell i nyhetsbildet. Det er på tide å skape et inkluderende 8.mars som lar alle, kvinner og menn, mennesker med ulikt livssyn, venstresiden og oss borgerlige stå sammen for kvinners rettigheter rundt om i verden. For hvis ikke vi tar opp deres kamp, hvem gjør det da?


M
artine Jordana Baarholm
Nestformann Møre og Romsdal FpU

Publisert i Sunnmørsposten

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized