Med trygghet, verdighet, og omsorg.

Leserinnlegg Det kommer en tid for oss alle når vi trenger litt ekstra hjelp og omsorg. En tid hvor vi blir sårbare og usikre, når vi ikke klare de tingene vi før gjorde. Jeg snakker selvfølgelig om alderdommen.

En dag hvor venstresida skal skinne?

Leserinnlegg Kvinnedagen skal være en dag der kvinner fra alle sider i politikken kan samles og feire, hedre og se på det kvinnene før oss har gjort. Likevel, klarer dagen å bli venstrevridd, hvor venstresiden tror de får bestemme hva feminisme er. Noe som får meg som kvinne på høyresiden, til å føle meg ekskludert.

En vissen rød rose

Leserinnlegg I VG 16. Februar gikk Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, ut i et angrep på regjeringens pengebruk. Han mener at den sittende regjering har et overforbruk med nasjonens oljepenger. I Støre sin mening så er ikke dette bærekraftig for fremtiden og han sier at vi må tenke på neste generasjon. Selv kommer han ikke…