FpU ønsker hurtigløp for privatister

Leserinnlegg

Fremskrittspartiet ønsker en skole som setter elevene først. Dette er tross alt mennesker som ønsker å utdanne seg, og skape morgendagens arbeidsplasser. Da er det viktig at vi legger opp til et studieløp som fokuserer på at flest mulig skal fullføre utdanningen sin.

I dag er det kun mulig å melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året; 1. februar og 15. september. Dette betyr at hvis behovet for å ta privatisteksamen oppstår senere, er eleven nødt til å vente. Ved å ha et så ubøyelig system for privatister, kan det føre til at elever får utsatt sitt studieløp med et helt år, og dermed ikke får søke utdanning i kvoten for førstegangsvitnemål.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker derfor å utrede muligheten for å etablere et hurtigløp for privatister i starten av juni hvert år, med mulighet for å få endret vitnemålskarakteren innen hovedopptaket til høyere utdanning.

Det å få ned frafallet i videregående skole, samtidig som en legger til rette for rask studieprogresjon. Dersom eleven er motivert til å forbedre karakteren sin i løpet av ferien, bør privatistordningen legge til rette for dette. Å gjøre studieløpet for unge mindre firkantet, samtidig som regjeringen sørger for vi får bedre lærere, er en god start på å endre enhetsskolen som arbeiderpartiet har formet gjennom tiår.

Håkon Lykkebø Strand
Formann i Møre og Romdsal FpU

Publisert i Tidens Krav 17.februar

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized