Grønn politikk i feil retning

Leserinnlegg

I Møre-nytt 24. januar var 1. kandidat for MDG i Møre og Romsdal, Lage Nøst, så vennlig å svare på mitt tidligere innlegg i samme avis 21. januar. Han sier at det grønne skiftet kommer og at Norge ikke bør stå igjen på perrongen mens fremtidens tog drar fra oss. Han spør meg og om Norge bare skal sluntre unna selv om vi ikke kan redde verden alene, jeg påsto aldri at vi skulle sluntre unna, men MDGs så kalte grønne politikk bekymrer meg for fremtiden.

At det grønne skiftet blir satt på dagsorden mye mer etter at MDG kom innpå Stortinget er riktig og i en periode var jeg glad for at de hadde en stemme innenfor Stortinget i form av Rasmus Hansson. Så kom kommunevalget og MDG fikk en posisjon i en del kommuner i Norge og de hadde nå sjansen å utføre sin politikk, men akk jeg og flere i Norge ble skuffet. Av det jeg har sett så går MDG kun på avgifter som løsningen for miljøet, av disse så er det mye økning i bilrelaterte avgifter. MDG har krevd stopp i veiutbygging som E8 og andre riksveier og fylkesveier, beklager å måtte si det, men det er gode veier som reduserer utslippene, ikke elendige veier, noe som MDG ikke har fattet.

Det som gjør meg og mine partikollegaer bekymret er denne iveren etter å stenge den norske oljekranen uten videre. Jeg har hørt i flere debatter at MDG vil at oljen skal forsvinne, men de har aldri kommet med noen alternativ som er utviklet nok til å holde Norge gående og ikke bringer oss tilbake til istiden. Så nå spør jeg om Nøst kan forklare meg hvordan de vil finansiere eldreomsorgen, forsvaret, skole med mer uten at vi har en god nok utviklet inntektskilde som oljenæringen? Og hva har dere tenkt å tilby de flere tusener som kommer til å miste jobben sin innenfor oljenæringen? Så kan Nøst svare meg på hvorfor MDG er imot vannkraft som er den reneste måten for fornybarenergi?

MDG hadde et potensial under forrige Stortingsvalg til å gjøre en forskjell med mottoet sitt «Ikke blått, ikke rødt, men grønt», men de har bevist at deres grønne farge er som en vannmelon; grønn utenpå men knallrød inni. Dette har resultert i at MDG sammen med andre partier de har påvirket drar grønn politikk i feil retning. De vil heller bruke pisk istedenfor gulrot, noe som vises sterkest i hvordan MDG behandler kollektivtrafikk, de sier at nordmenn må bruke kollektivtrafikk istedenfor sine biler, men de øker prisene på busser og tog istedenfor å sette ned prisene som FrP har foreslått i mange år. MDG vil heller ikke bygge ut kollektivtransport, de er altfor opptatte av å bygge ned alle former for veier og kommunikasjon i Norge og øke avgiftene, dette er ikke fremtidsrettet.

Nøst tar og opp de diverse klimaavtalene som finnes i verden, jeg beklager å måtte si det men alt fra Paris-avtalen til Kyoto-avtalen er tomme ord som blir brukt som en unnskyldning til å øke avgifter og kalle dem for «miljø-avgifter». Det er vel og bra at det finnes folk som er veldig opptatt av miljø og ønsker å gjøre en forandring, men MDG trekker dette bakover i tid til 1600-tallet hvor det ikke finnes noe som helst form av biler, lastebiler, skorstein, damp, røyk, kull, olje eller noe som helst annet de ser på som «miljøfarlig». Beklager, MDG, men det er kun utvikling for fremtiden som kan hjelpe på miljøet og klimaet, men dere er jo imot det. Dere har vært imot FrPs forslag om å sette av penger i et grønt forskingsfond, satse på vannkraft som fornybar energi og MDG er og imot et skattefradrag for kollektivreiser som ville redusert i en et stort antall bilister hadde tatt bussen og tog istedenfor bilen. Men alt dette er MDG imot, dere legger kun avgift på avgift og gjør ikke noe praktisk miljøet. Det er å trekke grønn politikk i feil retning.


Pål Jonas E. Mundal
Økonomi- og medlemsansvarlig,
Ørsta/Volda FpU

Publisert i Møre-Nytt, SMP og Nytt i Uka

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized