AUF driver arbeidsfiendtlig politikk

Leserinnlegg Tradisjonelt sett er det 3 partier som har markert seg som oljepartier i Norge: FrP, AP og Høyre. Det er flott at de 3 største partiene i Norge har hatt hodet på rett sted, og stått samlet for å sørge for viktige inntekter til velferdsstaten vår. Det at AUF nå ønsker å endre Arbeiderpartiets…

Kjemisk kastrering av pedofile

Lesarbrev Kvart år vert alt for mange barn utsette for seksuelle overgrep. Dette er ei av dei verste formene for overgrep, då offeret som regel er heilt forsvarslaust og lett å manipulere, spesielt der gjerningsmannen er i nær relasjon til offeret.

FrP styrkar landbruket

Lesarinnlegg Fredag 17.februar skriv Jenny Klinge(SP) i Vestlandsnytt om norsk landbruk. Ho kritiserer regjeringa sine ambisjonar, og meiner at det er gale å legge vekt på effektiviteten i landbruket.

Arbeid for alle

Lesarinnlegg Den siste tida har arbeidsledigheita våre svært omdiskutert, både nasjonalt og lokalt her i Ørsta og Volda. Eg er stolt over Høgre/FrP regjeringa sin innsats for å skape nye arbeidsplassar.