FrP tar tvangsekteskap på alvor

Leserinnlegg

Globalisering, grensene krymper og informasjon kommer raskere frem mer enn noen gang. Det har gjort det lettere å reise over landegrenser og komme seg fra A til B. Det høres fantastisk ut, ikke sant? Og det er det, men det byr likevel på noen utfordringer. Det finnes fortsatt samfunn som er gjemt unna, hvor tiden står stille og ingenting går fremover. Hvor unge jenter blir tvunget til å inngå ekteskap med menn langt over deres egen alder, tvunget til å få barn før kroppene deres er klare for det. 

Dette er forferdelig og virkelig ikke noe en kan finne seg i. Norge setter friheten høyt og tvangsekteskap er ulovlig.

Fremskrittspartiet har i sin tid i regjering kommet med tiltak for å hindre dette. Noe av dette er å innføre en 24- års aldersgrense for å hente ektefeller til Norge. Dette er et fornuftig tiltak som er med på å skape trygghet i samfunnet og ikke minst gjøre familiegjenforening gjennom tvangsekteskap vanskeligere. Forebyggende arbeid og styrkning av kompetansen i hjelpeapparatet er blant de viktigste nye tiltakene i den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap.

Det som er sett på som en av de største årsakene til tvangsekteskap er dårlig økonomi, hvor foreldrene selger sine døtre slik de slipper å ta vare på dem og etterlater ansvaret til ektemennene. Blant annet også overbevisningen om at unge jenter er de beste brudene fordi de kan oppdras til å bli lydige koner. Det er rett og slett urimelig at en ikke selv skal kunne få bestemme hvem en skal få gifte seg med. Det er tross alt noen en skal leve resten av livet med og stifte familie sammen. Det er viktige valg og hendelser som skjer, da skulle det bare mangle at en selv fikk bestemme.

Ifølge UDI risikerer den som tvinger noen til å inngå et ekteskap fengselsstraff, dette gjelder også om ekteskapet er inngått i utlandet. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan bli utvist fra Norge. Bare fra 2009 til 2010 økte antallet innmeldte tvangsekteskap med 70 prosent. Dette er tall hentet fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

I 2014 veiledet Kompetanseteamet mot tvangsekteskap 417 saker, mens i 2015 gikk det ned til 399. Noe som er en positiv retning.

Likevel var det en økning i henvendelser fra unge med bakgrunn fra Syria, i 2014 var det fire og i 2015 var det 28 hvor av 17 prosent gjaldt barneekteskap. Dette styrker bare argumentene for at integrering spiller en sentral rolle og har behov for at den skal være streng og kravene som stilles er kurante.

Regjeringen med Høyre og FrP har for budsjettet 2017 bevilget 500 millioner til integreringsarbeid. Det skal ikke være slik at barn og unge i Norge skal være redde for å bli giftet bort til noen de ikke kjenner. De skal på lik linje med alle andre føle seg trygge og ivaretatt. Derfor er det viktig at de får den rette integreringen i samfunnet og hjelpen når de trenger det. Norge er et trygt land og det skal det være for alle.

Martine Jordana Baarholm
Nestformann Møre og Romsdal FpU

Først publisert i Tidens Krav  20.januar 2017

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized