Jeg gjeninnmelder meg i Den norske kirke. Den kristne kulturarven må bevares

Leserinnlegg

Vi ser flere nasjoner bryte sammen. Det burde være et tankekors.
I dette brevet ligger dokumentet som gjeninnmelder meg i Den norske kirke etter fire år med frafallenhet.Fremdeles har jeg ingen bokstavtro, men når jeg ser hva som er i ferd med å inntreffe samfunnet vårt, har mine meninger rundt temaet endret seg drastisk.

Den kristne kulturarven må bevares.
Vi burde være takknemlige for det forente grunnlaget vi har bygget vår nasjon og våre hjem på. Å fraskrive kristendommen enhver form for relevans, vil være et feiltrinn.

To årsaker

Jeg melder meg inn i Den norske kirke av to prinsipielle årsaker:

1. Så lenge livssynsorganisasjoner får tilnærmet like subsidier per medlemskap, kan jeg ikke la meg indirekte bidra til økte bevilgninger til for eksempel bygging av moskeer. Norge er et kristent land. Fransk sekularisme fungerer ikke. Bare se på Frankrike.

2. Tradisjoner er viktige og svært nyttige. Verden er uforutsigbar, og turbulente tider kan være i vente. Både nå og i fremtiden vil det være uvurderlig å få samlet nasjonen i høytidene. Man skal ikke undervurdere verdien av felles tradisjoner og møteplasser. Det er en grunn til at vi klarte å forene nord, sør, øst og vest.

Burde være et tankekors.

I vanskelige tider kan kristendommen i tillegg være et evig lys for mange i midlertidig mørke.

Og ikke bare har kristendommen enorm personlig verdi, men den forener i tillegg nasjonen, ikke bare fysisk, men også mentalt, i tankesettet.

Dette burde være et tankekors når vi ser flere nasjoner bryte sammen. Nasjoner der brødre og søstre vender seg mot hverandre.

Preben Dimmen (18)
Formann i Ålesund og Omegn FpU

Publisert på Aftenposten  21.desember

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized