Vi trenger dyrepoliti i hele Norge


Leserinnlegg

Det siste året har det blitt mer oppmerksomhet rundt dyrenes velferd, og det er av god grunn. Ved flere anledninger har vi sett dyr bli lemlestet, druknet og grusomt behandlet.

Et dyrepoliti skal oppklare og rettsforfølge lovbrudd mot dyr, noe som ikke gjøres fullt ut i dag. Opprettelsen av dyrepoliti vil selvsagt ikke forhindre all vold mot dyr, men det vil i stor grad føre til at flere dyr får en bedre hverdag – og et bedre liv. Det er viktig å sende et signal om at vi tar kriminalitet mot dyr på alvor og viser en nulltoleranse ovenfor dem som utøver en slik kriminalitet. Folk skal straffes for å mishandle dyr.

Fremskrittspartiet har i regjering fått opprettet dyrepoliti i Sør-Trøndelag som et prøveprosjekt, og nylig ble det også opprettet en slik ordning i Rogaland. Dette viser at det dessverre er nødvendig med et nasjonalt dyrepoliti. Mishandling og drap av dyr hører ikke til tilfeldighetene – selv ikke i vårt eget fylke, hvor vi har sett flere eksempler på at dyrene våre trenger beskyttelse.

Tilbake til slutten i november i 2014 var det en sak om katten Bajas som først ble funnet teipet inn i gaffa-teip. Deretter forsvant han på nytt hvor han ble funnet partert. Kun halvparten av kroppen ble funnet. Gjerningsmannen er ikke tatt, men dette viser at vi har et behov for et dyrepoliti i Møre og Romsdal. Det skal være straffbart å utføre vold mot dyr, uansett hvor lite eller stort tilfellet er.

Fremskrittspartiet ønsker at dyrepoliti skal overta mattilsynets oppgaver som er knyttet til dyrehold. Mattilsynet har selv uttalt at de ønsker at det skal stilles strenge krav til de som blant annet eier katter og hunder, men at det ikke vil være lett å avdekke de reglene som settes blir fulgt, uten et dyrepoliti.

Mennesker som har en lav terskelen for å utøve vold mot dyr, kan også være en trussel mot folk. Vold mot dyr kan bli til menneskevold, og det er noe som kan bli avdekket dersom det gjennomføres et nasjonalt tiltak med dyrepoliti. Et sterkt samarbeid mellom politiet og mattilsynet vil gjøre det enklere å avdekke dyrevold, samt lettere å anmelde saker til politiet, ved en egen enhet for slike saker.

Det har nå vist seg i Sør-Trøndelag, og andre steder i landet at flere anmelder vold mot dyr – noe som indikerer at det faktisk er nødvendig med et dyrepoliti. Med FrP i Regjering har vi fått til et prøveprosjekt i Sør-Trøndelag, og det er utvidet til Rogaland. Nå er det på tide at vi kjemper for at det blir utvidet til et nasjonalt tiltak.

 


Silje Kristin Sjåholm
Leder Giske FrP
Økonomiansvarlig Ålesund og Omegn FpU
1.vara Møre og Romsdal FpU

Først publisert i Nytt i Uka, Øyblikk, Sunnmørsposten