Jeg rister på hodet av uttalelsen til Giske

Leserinnlegg

Trond Giske var nå nylig ute med en uttalelse om at ”FrP er mer vulgær enn Trump”. Jeg kan ikke annet enn å riste på hodet av den uttalelsen og spekulere i hva han tenker med

FrP har i sin tid i regjering kjempet for en strengere og mer kravfylt innvandringspolitikk, noe som har fått utslag og en har alt sett virkningene av den. Det har kommet mindre folk over grensen, UDI har hittil i år registrert 2.526 asylsøkere til Norge, mot over 31.000 i hele 2015.

Dette gjør at en kan sette fokus mot etterarbeidet med integrering i det norske samfunnet.

Her er et sitat fra Arbeiderpartiets partiprogram fra A-Å som jeg finner velig interessant: ”Arbeiderpartiet står for en streng, rettferdig og human flyktningpolitikk”. Dette stusser jeg som FpU -er kraftig over. Jeg mener nemlig at dette utdraget er til forveksling likt den politikken FpU og FrP har forsøkt å kjempe fram i en årrekke – og med den katastrofale flyktningkrisen har folk flest fått opp øynene for at vår politikk fungerer, og at vi gjennomfører.

Arbeiderpartiet legger alle kluter inn for å undergrave vår politikk og avvise den som inhuman, urettferdig og brutal, samtidig som de sitter på gjerdet og beskuer katastrofen i det den inntreffer og lar andre ordne opp. Deretter kritiserer de regjerningen for å vise handlekraft i stedet for å presentere håndfaste alternative løsninger til problemene. Vår politikk er nødvendig og den fungerer. Det vil den også gjøre i fremtiden.

Og måten han har ordlagt seg med å kalle FrP for mer vulgær enn Trump?  Vulgær betyr ukultivert og simpel. Så han velger da å kalle tusenvis av nordmenn pluss sitt eget parti som støtter en streng innvandringspolitikk for ukultiverte og simple mennesker? Det høres ikke akkurat veldig bra ut fram mot det kommende valget.

Jeg nekter ikke på at vår politikk er veldig direkte, men det er viktig å ta klare standpunkt og konfrontere vanskelige problemstillinger med konkrete løsningsforslag, og ikke minst fronte løsningene våre slik at folk flest forstår oss. Vi er ikke vulgære, men vi vil tale et så enkelt, men klinkende klart språk som mulig fremfor å unnvike ubehagelige spørsmål med tom tåkeprat og undergraving av motstanderpartiets løsninger.


Martine Jordana Baarholm
Nestformann i Møre og Romsdal FpU