Frp bygger Møre og Romsdal

Leserinnlegg

Etter tre år i regjering har Møre og Romsdal fått et merkbart løft innen samferdsel. Alle typer trafikanter har fått nytte av det. Da Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene i 2013, tok det ikke lang tid før bomstasjonen på Batnfjordsøra ble revet ned. Etter 22 års innkreving av en jernring mellom Molde og Kristiansund, ble den endelig fjernet. De rødgrønne ville derimot ha bomstasjonen i flere år til.

Gamleveien rundt Tresfjorden har også blitt lagt opp til å være bomfri, slik at tilfeldige beboere i Tresfjord skal slippe å betale for Tresfjordbrua – et godt tiltak av regjeringen. I tillegg har FrP i regjering senket bil- og veiavgiftene. Det forenkler hverdagen til de som er avhengig av bil i fylket.

Samtidig bygges veiene i Møre og Romsdal i større grad enn før. E39 går tvers gjennom fylket, og er en svært viktig vei. Etter flere tiårs krangling om hvor E39 skal gå, tok det et par måneder før regjeringen bestemte hele traseen for hele fylket.

Mange av fjordkryssingsprosjektene, som Møreaksen og Hafast, har nå fått store planleggingsmidler fra staten. Samtidig har frekvensen på fergestrekningene mellom Molde-Vestnes og Halsa-Kanestraum blitt økt. Det gir en mer fleksibel reise for trafikantene.

FrP i regjering bevilger også store midler til eksportveien E136, slik at det allerede nå blir fremgang og byggestart av en ny og moderne vei gjennom Romsdalen. FrP i regjering har også fremskyndet byggingen av ny riksvei 70 i Tingvoll, som er farlig veistrekning. Den skal endelig få fullverdig standard.

Regjeringen gir 181 millioner i investeringsrammer til transporttiltak i Møre og Romsdal, der fylkesveiene har fått et betydelig løft og vedlikehold, samt flere prosjekt har blitt mulig. I tillegg har rassikringen blitt økt, dette i mye større grad enn med de rødgrønne.

I alt har Møre og Romsdal fått et stort samferdselsløft takket være FrP i regjering. Veiene bygges, vedlikeholdsetterslepet reduseres, og næringslivet og folk flest får en enklere hverdag.

Håkon Lykkebø Strand
Fylkesformann Møre og Romsdal

Først publisert i Tidens Krav 18.november 2016