20år og fortsatt nei!

I 1994 stemte et knapt flertall av det norsk folk mot norsk medlemskap i EU. Valgkampen var preget av en tid med skremselspropaganda om at Norge ville bli en ensom ulv i utkanten av Europa. Etter valget var et faktum, og nei-siden seiret, kom det krass kritikk fra sentrale politikere om at dette var et totalt nederlag for norsk næringsliv, og at Norge ville bli skjermet fra deltagelse i den europeiske politikken.

I dag ser vi at dommedagsprofetien fra hylekoret til Høyre og Arbeiderpartiet bare var skremselspropaganda.

Euroen har satt EU i et økonomisk uføre, der flere land sliter med gjeld, som Tyskland og andre land på betale. EU har et demokratisk underskudd, som vil si at de har mangel på demokratiske prosesser. Innbyggerne i EU har liten innsikt i hva som skjer bak de lukkede dørene i Brussel. Som selvstendig stat kan Norge ha et folkestyre der folk deltar og politikerne blir stilt til ansvar. I Europakommisjonen er medlemmene utpekt av regjeringene og er ikke folkevalgte, som sitter med betydelig politisk makt.

Deltagelsen i EU valgene i Europa er ekstremt lav, og var i 2009 på 43%. Den varierer mye fra land til land, fra 90 % i Belgia til 13 % i Slovakia.

FpU er mot norsk medlemskap, men mener at folket skal bestemme om Norge bli medlem av EU. EU er en byråkratisk gigant uten sidestykke som Norge absolutt ikke bør bli en del av. Den 28/11 er det en gladnyhet at 74% av de som ble spurt i en spørreundersøkelse gjort av klassekampen, svarte at de var mot norsk medlemsskap.

På FpU’s landsmøte i år, ble det fremmet en resolusjon om at FpU skulle ha som utgangspunkt å være mot Norsk medlemskap i EU. Det betyr ikke at vi skal isolere oss mot resten av Europa. Det vi ønsker er å ha avtaler mellom land, der vi ikke trenger å gi opp vår suverenitet, eller å måtte gi mer enn vi får. Dette har vi skjønt at folket er enige i, og vi kommer til å fortsette kampen mot EU så lenge folket mener det er det rette!

Håkon Lykkebø Strand

Formann Møre og Romsdal FpU