Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal FpU

Den 22-23.november ble det avholdt kurskveld og årsmøte i Møre og Romsdal FpU. Happeningen skjedde på Quality Alexandra Hotel i Molde. Foredragsholdere var Håkon Strand, og sentralstyremedlem Fredrik Juel Hagen.