Ny konstituering av fylkesstyret

20120331-141937.jpg

På FpUs landsmøte 24.-25. mars, ble politisk nestformann i Møre og Romsdal FpU, Erik Tørrissen, valgt som 1. nestformann til FpUs sentralstyre. Han går dermed ut av fylkesstyret, som har omkonstituert seg og nå har følgende sammensetning:

Formann: Karina Osen Aarsæther
Politisk nestformann: Inger-Lise Kvamme Aaland
Organisatorisk nestformann: Renate Gjerde
Kasserer: Renate Gjerde
Studieleder: Philip Tim Odin Valderhaug Tressum
Medlemsansvarlig: Håkon Farstad
Styremedlem: Kristin Måseidvåg Tørrissen
Styremedlem: Ola Schrøder Røyset
1. vara: Valentin Hustad
2. vara: Ingvar Johannes Johansen Bævre

Folket fortjener pupp!

Kamilla Kirkholm og Renate Gjerde
Studieleder Kamilla Kirkholm og Politisk nestformann Renate Gjerde, fra Ålesund og Omegn FpU

Å gå gjennom en kreftsykdom er en hard påkjenning i seg selv, mange av disse kvinnene må i tillegg vente i årevis før de får rekonstruert et nytt bryst. I dag er ventetiden fra man får fjernet et bryst, til man får rekonstruert et nytt ekstremt lang.

FrP fremmet et forslag om at det skal ta maks seks måneder før kreftoperert kvinner skal få erstattet det tapte brystet.

–          I mange tilfeller må man vente helt opp til fem år. Etter en avstemning i Stortinget viser det seg at regjeringspartiene synes at dette er helt greit. Dette er uakseptabelt mener kasserer i Møre og Romsdal FpU, Renate Gjerde.

FpU mener at FrPs forslag om å redusere ventetiden burde vært en selvfølge i Norge i 2012.

–          Et nytt bryst betyr mye for kvinnenes eget selvbilde og livskvalitet. Dette handler om likestilling og om å ta helt vanlige kvinner på alvor etter en svært alvorlig operasjon, mener hun.

Kamilla Kirkholm og Philip Tressum, studieleder og medlemsansvarlig i Ålesund og Omegn FpU
Kamilla Kirkholm og Philip Tressum, studieleder og medlemsansvarlig i Ålesund og Omegn FpU

Ålesund og Omegn FpU mener at dette er direkte kvinnediskriminerende. Når menn gjennomgår en testikkeloperasjon får de erstattet det med en såkalt klinkekule. En forskjellbehandling mellom kjønn skal ikke skje i Norge i dag, derfor valgte lokallaget å aksjonere mot dette på Kvinnedagen. En engasjert gjeng fra lokallagsstyret hadde stand på Moa, der det ble delt ut flyers til forbipasserende.

Aksjon på kvinnedagen
Kamilla Kirkholm deler ut flyers til støtte for "Pupp til folket" på den internasjonale kvinnedagen 8. mars

–          Vi fikk mange støttende tilbakemeldinger fra sjokkerte forbipasserende. Mange sa at vi ikke måtte gi oss før vi har fått en brystkreftgaranti, det har vi heller ikke tenkt til, sier Gjerde. At Arbeidspartiet, SV og SP stemte ned dette forslaget viser hvem som tar helt vanlige kvinner på alvor, og hvem som åpenbart ikke gjør det, avslutter hun.

A4-paragrafen

På Karmøy kan en 12-timers arbeidsdag, syv dager i strekk med påfølgende tre uker fri bli en realitet i helsesektoren. Forslaget kan kun bli realitet dersom en arbeidstakerorganisasjon med minst 10.000 medlemmer velger å gi dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.
” – Er det arbeidstakerorganisasjonene som passer best til å velge hvor mye vi kan og vil jobbe, eller er det arbeidstakerne selv? spør Renate Gjerde”, kasserer i Møre og Romsdal FpU.
“- Paragraf 10-4 i arbeidsmiljøloven, sier at man ikke kan overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Det er ikke alle som har en A4- hverdag der ni-fire jobber passer best. Paragrafen tar lite hensyn til de som er jobbpendlere som vil tilbringe fritiden på hjemstedet, eller studenter som vil tjene mest mulig i løpet av ferien. Denne paragrafen er ikke med på å hjelpe arbeidstakere til en bedre hverdag, heller motsatt”, mener hun.
Disse organisasjonene setter begrensinger på hvor mye vi kan jobbe, selv om mange heller vil jobbe lengre arbeidsdager med en påfølgende friperiode. Denne såkalte Nordsjø-turnusen, har vært i forsøksprosjekter på flere sykehjem og har resultert i positive erfaringer.
Forsøksprosjektene har resultert i at vaktplanene går opp og at arbeidstakerne ble tilfredsstilte, da de endelig slapp uønsket deltidsarbeid. Høyt sykefravær var ikke lenger et problem der prosjektene ble gjennomført. Ikke minst var der nok arbeidstakere, da kvalifiserte søkere strømmet til denne populære turnusordningen. Brukere og pårørende kunne melde om en bedre livskvalitet, ettersom de slapp å forholde seg til et stort antall vikarer.
” – Når vi tydelig ser disse positive resultatene, kan jeg ikke begripe hvorfor det sentrale Fagforbundet fortsatt mener dette er urimelige arbeidsvilkår. Disse arbeidstakerorganisasjonene ble opprinnelig stiftet for at vi skulle beskyttes mot urimelige arbeidsvilkår, nå er det motsatt, vi må beskyttes mot organisasjonene”, sier Gjerde.
“- FpU er et liberalistisk ungdomsparti, som mener at slike fleksible ordninger ikke skal bli hindret der de er ønsket. Bemanningsproblemer er en realitet i norske sykehjem, ingen bør bli hindret i å ville gjøre noe med problemene”, avslutter hun.