Ny konstituering av fylkesstyret

På FpUs landsmøte 24.-25. mars, ble politisk nestformann i Møre og Romsdal FpU, Erik Tørrissen, valgt som 1. nestformann til FpUs sentralstyre. Han går dermed ut av fylkesstyret, som har omkonstituert seg og nå har følgende sammensetning: Formann: Karina Osen Aarsæther Politisk nestformann: Inger-Lise Kvamme Aaland Organisatorisk nestformann: Renate Gjerde Kasserer: Renate Gjerde Studieleder: Philip…

Folket fortjener pupp!

Å gå gjennom en kreftsykdom er en hard påkjenning i seg selv, mange av disse kvinnene må i tillegg vente i årevis før de får rekonstruert et nytt bryst. I dag er ventetiden fra man får fjernet et bryst, til man får rekonstruert et nytt ekstremt lang. FrP fremmet et forslag om at det skal…

A4-paragrafen

På Karmøy kan en 12-timers arbeidsdag, syv dager i strekk med påfølgende tre uker fri bli en realitet i helsesektoren. Forslaget kan kun bli realitet dersom en arbeidstakerorganisasjon med minst 10.000 medlemmer velger å gi dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. ” – Er det arbeidstakerorganisasjonene som passer best til å velge hvor mye vi kan og vil…