Egenkapitalkrav på 15 % – nei, takk!

Finanstilsynet har iverksatt tiltak for å prøve å motvirke for høy boligprisvekst i Norge. Ett av disse tiltakene er å øke egenkapitalkravet fra 10 til 15% for å få boliglån. Dette skaper stor debatt da mange yngre mennensker uten velstående foreldre ikke har mulighet til stille med tilstrekkelig egenkapital. Bankene må være sitt ansvar beviss, men er dette rett vei å gå?

Bekymrende gjeldsvekst

Finanstilsynet har svart på bekymringene om kraftig gjelds- og boligpris i Norge ved å innføre krav om 15 % egenkapital for innvilgelse av boliglån. – Som vi ser av diagrammet nedenfor er boligprisene i forhold til inntekt nå høyere enn under boligboblen på 1980-tallet. Det som imidlertid er annerledes nå er er at husholdningene er at forholdstallet gjeld/inntekt er nær doblet siden samme periode. Dette gir grunn til bekymring og  tyder på at mye av boligprisveksten skyldes økt kredittilgang til husholdningene, sier siviløkonomstudent og styremedlem i Møre og Romsdal FpU Håkon Farstad

Statistikk over gjelds- og boligprisvekst i forhold til inntekt. Kilde: SSB

Eiendomsinvestor Christian Ringnes er bekymret for den kraftige gjelds- og boligprisveksten i Norge. “Det er en liten bombe, dette her”, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes og deler bekymringene med Norges Bank, Finanstilsynet og finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Dette er en skremmende utvikling og  jeg tror mange husholdninger vil slite med å betjene lånene sine om renta skulle øke, og vi kan ha en sprekkeferdig gjelds- og boligprisboble. Finansnæringen må være sitt ansvar bevisst for å bidra til å stabilisere boligmarkedet igjen, men jeg tror ikke økning av egenkapitalkrav fra 10% til 15% for innvilgelse av boliglån er rette veien å gå, sier Håkon Farstad.

Urettferdig fordeling  – et eldorado for utleiespekulanter

Ved økning av EK-krav vil mange yngre mennesker uten velstående foreldre vil være sjanseløse til å stille med tilstrekkelig egenkapital for å komme inn i lukrative boligmarkedet. Denne gruppen vil bli tvunget inn på leiemarkedet, som fører til at leieprisene vil stige. Økte leiepriser tiltrekker seg utleiespekulanter som har nok egenkapital til å investere i bolig. I og med at vi har knapphet på boliger, og folk må ha et sted å bo så vil ikke økt EK-krav føre til reduserte boligpriser.  Det vil heller føre til økt velstand i form av fortsatt prisstigning og utleieinntekter til de som allerede har mye og redusert velstand for de som har minst.

– Jeg regner med at intensjonene til de som har vedtatt denne reguleringen har vært gode, men jeg tror ikke konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Er vi virkelig tjent med nye reguleringer som kan føre til at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere, undres Håkon Farstad.

Bygg heller flere boliger og bli kvitt urettferdig dobbelbeskatning

Som nevnt tidligere er boligknapphet en viktig grunn tilhøy boligprisstigning. Økt nybygging av boliger vil da være et naturlig tiltak for å redusere denne knappheten. En annen sentral grunn til de høye boligprisene i Norge er formuesskatten. Formuede mennesker unngår å betale formuesskatt ved å plassere pengene i eiendom, gjerne med  lånefinansiering for å dra fordel av rentefradrag på selvangivelsen.

– Formuesskatten er en urettferdig dobbeltbeskatning som er viktig bidragsyter til ubalansen og urettferdigheten  i det norske boligmarkedet, tordner Håkon Farstad

Vi FpU sier ja takk til rettferdighet og muligheter for alle i boligmarkedet, men nei takk til urettferdig dobbeltbeskatning og  politisk regulering av boligmarkedet!

Rekordstor FpU-delegasjon på FrPs fylkesårsmøte

Helgen 4.-5. februar avviklet Møre og Romsdal FrP sitt fylkesårsmøte. Deltagerne kom fra lokallag i hele fylket, samt noen fra FpUs fylkeslag. I 2011 ble det satt rekord i antall deltagere i FpU-alder, i år igjen kunne Møre og Romsdal FpU se seg fornøyde med å sette nok en ny rekord! 18 unge FrPere var gjennom sine lokallag valgt som delegater og observatører til møtet.

”-FpU har fått ytterligere stadfestet posisjonen som største delegasjon i Møre og Romsdal FrP, og igjen har vi bevist at FpU er FrPs drivkraft. Ikke minst forteller det hvor godt det er å være ungdom i nettopp Møre og Romsdal FrP, her våger de å slippe oss til – og de blir sjelden skuffet!”

Fylkesformann Karina Aarsæther henviser til antallet FpUere som ble folkevalgte i høst, flere av disse har blitt gitt lederposisjoner i sine kommuner. Og nye talenter er på trappene: under den politiske debatten lørdag fikk vi se mange ungdommer i aksjon. Blant dem Philip Tressum (21) og Valentin Hustad (15), begge debuterte på talerstolen under fylkesårsmøtet.

Valentin Hustad, nyvalgt formann i Molde og Omegn FpU, går bare i 10. klasse, men høstet stor applaus og varme kommentarer etter sitt innlegg om samferdsel og veiene i fylket. Tidligere leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Frank Sve, var av dem som lot seg sjarmere. Han benyttet sin replikk til å invitere Valentin med på neste utvalgsmøte, trolig i håp om å endelig ha funnet en arveprins med felles hjertesak.

Philip Tressum, holdt på sin side et innlegg med en liberal brannfakkel: legalisering av ikke-dødelige våpen. ”- For meg handler dette om å gi alle økt trygghetsfølelse og større grad av selvforsvar. I en tid hvor overfallsstatistikkene stiger og politiets ressurser langt i fra strekker til, er vi nødt til å se på nye, framtidsrettede alternativer.”
Philip påpekte også at selv om politiet anbefaler utrygge å kjøpe forsvarsspray, er den mest effektive, pepperspray, forbudt i Norge. Et annet interessant ikke-dødelige våpen kan være en såkalt ”taser”/ støtpistol. Han ser for seg en registerordning, slik at man kan hindre misbruk.

Ellers tok FpUerne til orde for å ansette rektorer og lærere på åremål, hindre den kommende trygdebølgen og kutte i statlige utgifter til velferd. De var også klare på at valgkampen mot rødgrønn regjering i 2013 må aktiviseres umiddelbart, samtidig som man henter tilbake velgerne man lånte bort til Høyre ved lokal- og fylkestingsvalget.