Jeg gjeninnmelder meg i Den norske kirke. Den kristne kulturarven må bevares

Leserinnlegg

Vi ser flere nasjoner bryte sammen. Det burde være et tankekors.
I dette brevet ligger dokumentet som gjeninnmelder meg i Den norske kirke etter fire år med frafallenhet.Fremdeles har jeg ingen bokstavtro, men når jeg ser hva som er i ferd med å inntreffe samfunnet vårt, har mine meninger rundt temaet endret seg drastisk.

Fortsett å lese Jeg gjeninnmelder meg i Den norske kirke. Den kristne kulturarven må bevares

FpU vil at grunnlause asylsøkarar skal sendast heim

Lesarinnlegg

Eg har notert meg eit lokalt engasjement for at ”Sadeq” (16) og andre mindreårige asylsøkarar i same situasjon skal få bli i Noreg. ”Sadeq” er ein av dei som har fått avslag på asylsøknaden sin. For om lag ei veke sidan kom saka opp i Sunnmørsposten, og etter det så har fleire uttrykt si misnøye med å sende mindreårige asylsøkarar heim til land som Afghanistan. Fyrst vil eg streke under at FpU på ingen måte er imot å hjelpe menneske på flukt frå krig og forfylging. Fortsett å lese FpU vil at grunnlause asylsøkarar skal sendast heim